Psiejwa

60 tekstów – auto­rem jest Psiej­wa.

każda krop­la to łza, którą za swiat uro­ni każdy człowiek.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2015, 18:59

mam swój świat które­go nie ogar­niesz mam marze­nia których mi nie ukradniesz.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 września 2014, 23:14

Życie to nie fo­tomon­taż z sza­rego tła
nie pow­sta­nie ko­loro­wy obraz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2014, 10:39

"Bo to jest przyszłość i ona przed Nami
co to było złe zam­knij za drzwiami"

Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2013, 00:45

poukładać w jedną całość wszyt­ko poskładać
na ko­lana nie pa­dać w ogóle się nie poddawać
Spełniać marze­nia i nie brać wszys­tkiego na poważnie
wal­czyć o swo­je i nie cze­kać aż coś się stanie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2013, 20:58

każda wa­da sta­nie się zaletą
jes­teś poetą wśród śmie­sznych gan­gsterów
jest ich wielu
ty sam
to za­leży od cha­rak­te­ru
co prag­niesz co zro­bisz dob­rze tym ste­ruj
ge­neruj po­zytyw­ne emoc­je może się oc­kniesz
wsta­niesz na no­gi mi­mo swoich potknięć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2013, 16:00

Syn

Oj­ciec Al­ko­holik on w do­mu nie miał lekko
Widział ze mu­si coś zro­bić z życiem przeżywał piekło
Całe dnie prze­siady­wał z ba­ratem Sios­tra wy­jechała
prze­zywał męczar­nie to była sy­tuac­ja stała
Chciał nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 września 2013, 09:56

Ser­ce dy­rek­to­rem w świecie nierzeczywistym
Jes­tem biz­nesme­nem we włas­nej wiz­ji .... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 czerwca 2013, 09:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Psiejwa

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni